شما و اتومبیل اتان


ترموستات :

ترموستات :

ترموستات وسيله اي است براي تنظيم درجه حرارت موتور اتومبيل كه بطور خودكار گرماي موتور را د رحد ايده ال كه حدود 85 درجه است نگه مي دارد .

لازم به توضيح است كه براي عملكرد درست موتور ، دماي ان بايد در محدوده معيني نگه داشته شود سرد بودن موتور باعث مي شود كه غلظت روغن بالا رود و روانكاري قطعات به خوبي صورت نگيرد و گرم بودن بيش از حد آن هم باعث مي شود روغن خيلي رقيق شود و خاصيت روان كنندگي خود را از دست بدهد بنا براين ضرورت كامل دارذد كه دماي موتور در حد 85 در جه سانتيگراد نگه داشته شود .

 طرز كار ترموستات :

در ابتدا كه موتور سرد است ترموستات مسير ورود آب به رادياتور را مي بندد بنابر اين  آبي كه براي گردش در دور سيلندر مورد استفاده است قرار مي گيردفقط همان مسير بسته دور موتور را طي مي كند و وارد رادياتور نمي شود تا گرماي آن به 85 در جه سانتيگراد برسد در اين حالت گرماي مزبور باعث فعال شدن ترموستات شده و جيوه اي كه درون آن است منبسط شده و مسير ورود اب به رادياتور را باز مي كند تا در جه حرارت بيش از اين بالا نرود با پائين امدن حرارت مجددا ترموستات بسته مي شود و همين سيكل مرتب تكرار مي شود تا درجه حرارت موتور در حد مطلوب باقي بماند .

 

در واقع اين ترموستات يك وسيله مكانيكي هوشمند است كه كار يك شير قطع و وصل اتوماتيك را انجام مي دهد .

استفاده از ترموستات هميشه بايد صورت گيرد و از اين نظر فرقي بين روزهاي گرم تابستان و يا روزهاي سرد زمستان وجود ندارد . ولي د ر ايران اينگونه معمول است كه ترموستات را فقط به هنگام فصل سرد سال و هنگام استفاده از بخاري ماشين مورد استفاده قرار مي دهند كه علت انهم شرايط خاص متور ماشين پيكان است كه استاندارد نيست !

 استفاده از بخاري ماشين در زمستان

ترموستات باعث مي شود آن بخش از آب كه قرار است براي خنك شدن به رادياتور برود به درون مبدل حرارتي بخاري ماشين برود و از گرماي آن براي گرم كردن فضاي داخل ماشين استفاده شود كه اين موضوع شايد در خوزستان زياد مهم بنظر نيايد ولي در مناطق سردسير مثل لرستان همدان آذربايجان و خراسان و حتي تهران كه زمستانهاي سردي دارند كاملا لازم است .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


mohammad tavakoli