شما و اتومبيل اتان


ضریب دیفرانسیل

ضریب دیفرانسیل

 

دیفرانسیل پیکان سواری 35 9 است  یعنی تعداد دندانه کرانویل35 و دندانه های  پینیون 9 تاست که با این حساب  ضریب دیفرانسیلش 3.889 است
پیکان جوانان  قدیمی این نسبت 37 10 بود که می شد ضریب  3.7
وانت های قدیمی 38 9 بوده که می شد  4.22222
دیفرانسیل های تویوتایی هم  چند مدل دارند  
43 9 => 4.777
43 10 => 4.3
43 11 => 3.90
این اخری از همه برای پیکان سواری و وانت های جدید بهتره هم ضریبش نزدیک فابریکه هم دوامش نسبت به کلیه دیفرانسیل هایی که رو پیکان بوده بیشتره در ضمن اگه ضریب دیفرانسیل نسبت به فابریک تغییر کنه کیلومتر شمار دچار خطا خواهد شد

مثلا اگر جوانانی بندازی کیلومتر عدد 120 را نشون میده ولی سرعت واقعی 127 کیلومتر خواهد بود وبرای جابجایی بار به موتور فشار بیشتری میاد.


mohammad tavakoli