شما و اتومبیل اتان


تحليل علل خرابي سوپاپ اتومبيل

 

Automotive Engine Valve Failure Analysis

How to read and understand Valve Failure Marks

تحليل علل خرابي سوپاپ اتومبيل

چگونه خرابي سوپاپها را از روي علائم آن  تشخيص دهيم ؟

يكي از راههاي درك چگونگي كاركرد موتورخودرو ، ارزيابي و بررسي وضعيت سوپاپهاي آن است . سوپاپهاي دود و هوا را بايد بررسي كرد تا علائم احتمالي كه ناشي ازصدمه ديدن آنهاست پيدا نمائيد چون اين گونه خرابي ها مي توانند باعث از كار افتادن موتور شوند . متاسفانه گاهي اوقات در موتورهاي  داراي عملكرد بالا و ماشين هاي مسابقه اي لازم است كه سوپاپ ها را بيرون آورده و مورد كاوش دقيق قرار دهيم تا عيب را پيدا كنيم و از بروز مجدد آن جلوگيري كنيم .

VALVE METALLURGY AND MANUFACTURING
VALVE FAILURE ANALYSIS: READING VALVE FAILURE MARKS
by TED TUNNECLIFF
Chief Engineer Aftermarket (Ret.)

Brief Introduction

by Henry D. Manley III

 

........................

منبع :

http://www.campbellenterprises.com/tech_help/manley_valve_failure_analysis_clues.htm

 


mohammad tavakoli