نكاتي در مورد باطري خودرو

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

AutoTips Battery Tips page

 

نكاتي در مورد باطري خودرو

 

Using a voltmeter to check battery terminal connections:   <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

استفاده از ولتمتر براي  بررسي كردن وضعيت باتري

 

موتور خودور خصوصا اگراين خودور يك كاميون يا موتور بزرگ نظير آن باشد به هنگام روشن شدن چند صد آمپر جريان از باتري مي كشد . به همين جهت اگر اتصال به باطري ضعيف باشد . اين امر باعث افت ولتاژ ( و قدرت ) براي استارت ماشين مي افتد . براي اين كار شما مي توانيد ازولتمتر براي بررسي درست بودن اتصالات باتري  و سالم بودن خود باطري استفاده كنيد . براي اين كار يك ولت متر را تهييه نمائيد . يادتان باشد كه ولتاژ مورد استفاده در اغلب خودرو ها حدود 12 ولت است ( البته بعضي خودروها مثل جيپ ها ي كا ام كه در ايران هم هستند ولتاژي معدال 24 ولت دارند)

اندازه گيري ولتاژ : اگر اتصال بين ترمينالهاي باتري و استارت ماشين ضعيف باشد اختلاف ولتاژ دو سرمدار بيشتر خواهد بود و اين اختلاف ولتاژ باعث مي شود كه  جريان قوي تري از سيم عبور مي كند . حتي اتصالاتي كه در ظاهر خوب به نظر مي رسند ممكن است مشكل ساز باشند و ايجاد افت ولتاژ نمايند .

براي چك كردن ولتاژ بايد ولتمتر را بر روي قطب مثبت باطري قرار دهيد . اگر ولتمتر شما از نوع خودكار نيست لازم است ابتدا طيف آن را بر رو ي 2 ولت تنظيم كنيد در اين هنگام اگر اتصال خوب باشد بايدافت ولتاژ در حد 1 ميلي ولت يا صفر باشد هر گاه اين رقم در حد چند ده يا چند صد ميلي ولت باشد دراين حالت ممكن است تميز كردن ترمينال اولين كاري باشد كه لازم است انجام دهيد . اين كار را با ترمينال منفي هم مي توانيد انجام  تكرار كنيد دقت كنيد كه بعضي ترمنيالها ممكن است گمراه كننده باشند و بايد مستقيما اين اندازه گيريها از روي ترمينال صورت مي گيرد .

ابزارهايي براي تميز كردن ترمينال باتري خودرو وجود دارد . بعد از تميز كردن ترمينالها بهتر است كه مقداري گريس هم روي ان ماليده شود اين كار ضمن اينكه مانع از زنگ زدگي محل اتصال مي شود باعث مي شود كه هدايت الكتريكي بهتر صورت گيرد .

ولتاژ باتري و ولتاژ شارژ : Battery voltage and charging voltage

 

 

.......................ترجمه : محمد توكلي .

 منبع :

http://www.inct.net/~autotips/batterm.htm

 

 

/ 0 نظر / 161 بازدید