مثل آدم رانندگي كنيد !!

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Thursday, October 13, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مثل آدم رانندگي كنيد !!

صبح با ماشين يكي از همكاران به شركت امديم صحبت در مورد تصادف بين دو خودور در جاده آبادان بود كه همين ديروز اتفاق افتاده است جاده باريك و پر رفت و آمد است و ماشين هاي جديد هم كه با سرعت هاي بالا حركت مي كنند و نتيجه همين مي وشد اين بحثي را پيش آورد كه همكار ما آن را شروع كرد :

 

 او مي گويد 29 سال است گواهينامه رانندگي دارد با وجود اين مي ترسد در اين جاده ها رانندگي كند چون ديگران احتياط نمي كنند سرعت بيش از اندازه مي روند بقول او اتومبيل هاي جديد و پر سرعت وارد ايران شده اند ولي مردم نوز فرهنگ استفاده از اين خودورها را ندارند فكر مي كنند تند رانندگي كردن هنر است و وقتي ماشين پر سرعتي را سوار مي شوند غرور انها را مي گيرد.

 

حرفهاي او زياد هم بيراه نيست چون هنگاميكه او با سرعت حدود 80  كيلومتر در حال راندن پژو است راننده هاي  خودروهاي ديگر با سرعت هاي بالاي 120 و 130 از ما در حال سبقت گرفتن هستند !

در اين جاده هاي غير استاندارد وپر از چاله و چوله كه هر روز بايد منتظر يك تغيير غير قابل پيش بيني هم در انها باشي و با اين ماشين هايي كه بظاهر مردن هستند ولي حداقل امكانت ايمني را دارند رانندگي با اين سرعت هاي بالا كاري حماقت آميز است و فاجعه هنگامي رخ مي دهد كه دامنه اين اعمال احمقانه ما گريبانگير عده اي بي گناه هم شود و جان انها را هم به خطر اندازد . نكنيد اين كار را و لطفا  مثل بچه آدم رانندگي كنيد !!

...................................................................................................................م.ت 21مهر 1384 ماهشهر

 

/ 1 نظر / 53 بازدید
حميد

سلام تو رو خدا اگه ميدونيد کمکم کنيد چرا شتاب هوندا سیویک ای ال ۹۲ کم میشه ؟ ایراد از چییه ؟ چیکار باید کرد.....؟