روغنهای ترکیبی (سنتتیک )

 

Saturday, June 21, 2008

Components of a Lubricant and How are

Synthetic Oils Different?

 

 اجزای تشکیل دهنده روان کننده ها و متفاوت بودن

روغنهای ترکیبی (سنتتیک )

 

مقدمه :

روغنهای سنتتیک یا ترکیبی دیرزمانی است که درکشورهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند اما متاسفانه استفاده از آنها در کشور ما آنچنان که باید رایج نشده است استفاده از اینگونه روغنها علاه بر اینکه باعث بهتر کار کردن موتور می شود ازهمه مهم تر از این همه آلودگی که ناشی از تعویض روغنهای مکرر در موتور خودرو و نیز روغنهای روان کننده توربین ها و کمپرسورها و سایر ماشین آلات دوار و صنعتی است و حجم زیادی را نیز تشکیل می دهند جلوگیری می شود . و از این طریق آن گرانی نیز جبران می شود . ولی در ایران علاوه بر اینکه استفاده داز روغنهای ترکیبی رواج نبافته است و فقط در برخی خودروهای مدل بالای خارجی ( آنهم به اجبار ) مورد استفاده قرار می گیرد از همین روغنهای معمولی هم بطرز افراط آمیزی استفاده می شود و دلیل آن هم ارزانی روغن موتور ( در مقایسه با کشورهای دیگر ) و نیز ترس رانندگان و صاحبان خودرو و تجیهرات صنعتی از خراب شدن تجیهرات اشان است که می تواند هزینه خیلی زیادی را به آنها تحمیل نماید . از این رو می بینیم که گاهی حتی کمتر از موعد معین روغن موتور یا دستگاههای صنعتی چون دیزل ژنراتور ها و توربین ها و ماشین آلات سنگین صنعتی چون کرین های و لیفتراک و نظائر آن را عوض می کنند که این عواقب زیست محیطی فراوانی را در پی دارد ضمن اینکه هدر دادن سرمایه هم محسوب می شود .

توجه به انی نکته موقعی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم دفع و بازیابی این روغنهای سوخته هم آنگونه که باید و بر طبق استاندارد های رایج در دنیا صورت نمی گیرد .

 

اگر چه هنوز هم ممکن است قیمت روغنهای ترکیبی بالا باشد اما با توجه به هزینه های تعویض روغنهای مکرر و

روان کننده عمدتا از دو دسته از مواد تشکیل شده اند :

 بخش اول یا همان روغن پایه که بین 75تا 95% محصول نهایی را تشکیل می دهد اغلب این روغنهای پایه را امروزه از نفت خام می گیرند . سایر روغنهای پایه نیز از مواد شیمیایی که با هم ترکیب شده اند گرفته می شود . که از آنها با عنوان روغتهای معدنی با روغنهای سنتتیک ( ترکیبی ) نام برده می شود .

اما به این روغن پایه base or stock ترکیبات شیمیایی دیگری هم اضافه می شود تا بدین ترتیب برخی خواص جدید را در آنها ایجاد کرده یا خواص موجود را بهبود ببخشند و روغنهایی با ویژگی های تازه را بوجود آورند . از این ترکیبات با عنوان  " افزودنی ها " additives نام برده می شود . استفاده از چنین ترکیبات شیمیایی خاصی راهی است برای کاهش مقدار اصطکاک و سایش . نقش اساسی این ترکیبات این است که حفاظت لازم را ارائه دهد در عین حال اجزای تشکیل دهنده اشان نیز حفظ شود .

 

How Are Synthetic Oils Different?

روغنهای سنتتیک چه تفاوتی دارند ؟

اگر چه ساخت و تولید هر یک از روغنهای پایه متفاوت بوده و بستگی به نوع روغنی که مورد استفاده قرار می گیرد دارد اما روغنهای سنتتیک را از طریق فرآیند واکنشی می سازند این فرآیند بطور قابل توجهی باعث بهبود سازگاری روغن پایه و یکنواختی مولکولهای آن می شود . . روغنهای با پایه معدنی از طریق فرآیند تقطیر بدست می آیند .

تقطیر باعث می شود که تا حدی از تنوع مولکولی موجود در روغن پایه  کاسته شود اما نمی تواند بطور کامل ساختار مولکولهای غیر اساسی را حذف نماید.  این مسئله مهم است چون ساختار مولکول های  غیر ضروری ( متفرقه ) باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد روغن پایه می شود .  یکی از ویژگیهای شیمیایی  مطلوب و ایده آل دراجزای تشکیل دهنده  روغنهای روان کننده آن است که دارای ساختاری یکسان باشند آنگونه که روغنهای سنتتیک هستند . و روغنهای ترکیبی  درمقایسه با روغنهای با پایه معدنی ( روغنهای معمولی ) به گونه ای ساخته شده اند  که مولکولهای یکنواخت داشته و حاوی کمترین مقدار مواد نامطلوب باشند .

یکسانی مولکولی بر روی خواص هر یک از فرآیندهای روان کننده تاثیر می گذارد . خواص روغنهای معدنی بخاطراینکه از نفت خام گرفته می شوند و حاوی موادی است که بخاطر  ناسازگاری هایی که با هم دارند تمایل به تغییر کردن دارند . از سوی دیگر  خواص و عملکرد مشخصه های روغنهای سنتتیک کاملا قابل پیش بینی است و همانگونه که قبلا ذکر شد این مسئله ناشی از یکنواختی و همسانی مولکولهای آن است . molecular uniformity.

یکی از این روغنهای ترکیبی آمس اویل  AMSOIL است که به گونه ای فرمول بندی شده است که همه مزایای روغنهای سنتتیک را داشته باشد . و خاصیت روان کنندگی عالی را ارائه می دهد و حفاظت خوبی در برابر سائیدگی قطعات از خود نشان می دهد وطوری طراحی شده است که در مقابل  فرآیندهای شکست شیمیایی  که باعث کاهش عمرکاری  روغنهای موتور با پایه معدنی ( معمولی ) می شوند مقاومت می نماید .

 

...................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 1 تیرماه 1387 – ماهشهر - BIPC

منبع :

http://www.oilsandlube.com/how-synthetics%20differ.htm

http://www.smartsynthetics.com/articles/components_of_a_lubricant.htm

 

 

/ 0 نظر / 63 بازدید