رکوردهای فروش و تولید شرکت تویوتا

 

تاریخچه ای از شرکت تویوتا و تولیدات آن

Toyota's Production and Sales Records

رکوردهای فروش و تولید شرکت تویوتا

 

تویوتا کار خود را از سال 1947 یعنی دقیقاً 70 سال پیش با تولید انبوه  accumulative production  حدود 100 هزار خودرو در سال شروع کرده است .

1956 – تولید خودرو در این سال به 3000 خودرو در در ماه می رسد (به 36 هزار خودرو در سال)  می رسد .

1959 – تولید سالانه صادرات  خودرو به خارج به 100 هزار در سال رسید . ( تولید درون ژاپن به 500 هزار خودرو در سال )

1962- تولید داخلی خودروی به یک میلیون خودرو در سال رسید .

1965- تولید داخلی خودرو به 2 میلیون دستگاه رسید .

1966- تولید خودروی صادراتی تویوتا به 50 هزار دستگاه رسید

1967- تولید داخلی خودرو تویوتا به 3 میلیون دستگاه رسید .

1968- تولید داحلی خودرو به 3 میلیون دستگاه رسید .

1970- تولید صادراتی خودرو به 200 هزار دستگاه در سال رسید . تولید سالانه خودرو به 2 میلیون و کل تولیدات 10 میلیون خودرو .

1973- تولید کل خودروهای داخلی به 10 میلیون دستگاه رسید .

1978- کل تولیدات خودرو در خارج از ژاپن به 25 میلیون دستگاه رسید

1980- تولید خودروی صادراتی 300 هزار دستگاه – تولید کل سالانه یه میلیون دستگاه – مجموع خودروهای بیرون از ژاپن 30 میلیون دستگاه – کل خودروهای ثبت شده 20 میلیون دستگاه

.....

1999- کل خودروهای ساخته شده به 100 میلیون دستگاه رسید .

2001- کل خودروهای ثبت شده 60 میلیون دستگاه

...

2007- کل خودروهای ثبت شده 70 میلیون دستگاه

2011-

Source: TOYOTA A HISTORY 30-year Company History , TOYOTA A HISTORY 40-year Company History , TOYOTA A HISTORY OF THE FIRST 50 YEARS

 

 

 

 

 

..........

منبع :

http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/data/conditions/volume_records/sales_records.html

 

/ 0 نظر / 250 بازدید