باتری شارژ

باتری شارژ

 

 

برای از سرویس خارج کردن  دستگاه شارژ کننده باتری ؛  منبع برق متناوب AC  باید خاموش شود علاوه بر آن مدار قطع کننده برق مستقیم  DC یا همان (MCB2) هم باید قطع گردد .

 

 

THE AC SOURCE SHALL BE SET OFF TO SUSPEND THE OPERATION OF THE BATTERY CHARGER, AND, MOREOVER, THE DC CIRCUIT BREAKER (MCB2) SHOULD BE CUT OFF.

 

SUSPEND =   معلق کردن از سرویس خارج کردن

CIRCUIT BREAKER = قطع کننده مدار

 

...................ترجموه از محمد توکلی – 19 آذرماه 1391 -  BIPC خوارزمی .

/ 0 نظر / 13 بازدید