روغن ترمزهاي سيليكون پايه : دات 5

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

http://www.automec.co.uk/cgi/media/SIL_BRAKE_CLIPabf.jpg
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Wednesday, April 19, 2006

Silicone DOT5 Brake Fluid

 روغن ترمزهاي سيليكون پايه : دات 5

مقدمه :

روغن ترمز از جمله مواردي است كه بايد بطور مرتب توسط راننده چك شود تا ميزان آن از حد مينيمم پائين تر نيايد . و نسبت به اهميتي كه ترمز ها  در ايمني  سرنشينان و عابران دارند لازم است در اين مورد دقت كافي بعمل آيد تا موجب حوادث غير قابل جبران نشود .

يكي از ويژگيهاي روغن هاي ترمز بالا بودن نقطه جوش آن است و اينكه به هيچ وجه آي را كه بصو.رت بخار در هوا وجود دارد در خود حل نكند چون اين كار باعث پائدين آمدن نقطه جوش شده و سبب تبخير شده و اين فاز گازي باعث مي شود كه مهم ترين خاصيت روغن ترمز كه غير قابل فشرده شدن آن است  مختل شده و ترمز ها به خوبي عمل نكنند

 

.روغن ترمزهاي قديمي كه از سري : DOT3/DOT4 چون با پايه گليكولي بودند رطوبت هوا را در  خود جذب مي كردند و چون هم اكنون نيز همچنان از اين نوع روغت ترمزها در ايران استفاده مي شود بايد دقت كرد كه اولا محفظه روغت ترمز را بي جهت باز نكنيم چون دراين امر بخصوص در مناطق مرطوب و پر از شرجي چون ماهشهر باعث مي شود كه مقدار زيادي هواي مرطوب وارد روغن ترمز شده و در آن جذب گردد . براي چك كردن سطح روغن هم معمولا محفظه اين گونه روغن ها شفاف است و از بيرون قابل ديدن است .

 

ولي اكنون نسل جديدي از اين روغن ترمزها به بازار آمده است كه با پايه سليكوني است و به هبچ وجه رطوبت را رد خود جذب نمي كند و از اين نظر مزيت هاي زيادي دارد . هر چند تا اينگونه روغن ترمزها وارد بازار داخلي ما شوند مدتي طول خواهد كشيد ولي اطلاع از آن و خواصي كه دارد و تفاوتهايي كه اساسا بين انواع اين روغن تزمرها است خالي از فايده نيست مطلب زير در همين مورد است .

 در اين مورد نيز مثل اكثر چيزهاي ديگر،  استاندارد هاي امريكايي حرف اول را مي زنند و همين DOT  هم مخفف عبارت : Dept. of Transport (DOT)( بخش حملا و نقل ايالات متحده آمريكا ) است

 

 

 

مزيت اصلي اين نوع روغنها اين است كه رطوبت را از خود دفع مي كنند كاري كه روغن ترمزهاي قبلي ( دات 4 و دات 3 ) كه با پايه گليكول بودند دارا نوبدند و به همين جهت روغن هاي DOT 5  هيچگاه نياز به تعويض ندارند .  و بعلت اينكه  رطوبت را در خود جا نمي دهند باعث مي شوند كه سيستم ترمز از زنگار و خوردگي  مصون بماند . ضمنا بالا بودن نقطه جوش اينگونه روغن ترمزها ( كه حدود 260در جه سانتيگراد و 500 درجه فارنهايت است ) سبب مي شود كه عملكرد و ايمني ترمزها بيشتر گردد. و تحت استاندارد حمل و نقل آمريكا  قرار بگيرد . US Dept. of Transport (DOT)5 Standards و هم استاندارد فدرال بريا ايمني خودورهاي موتوري Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS)116 و نيز تحت تائيد استاندارد نظامي آمريكا US Military Standard MIL B46176 و به مدت بيش از 15 سال تحت استاندارد خودروهاي نظامي آمريكا قرار گيرد .

 

 

..........................مقدمه و ترجمه از : محمد توكلي – 30 فروردين ماه 1385 – ماهشهر BIPC

 منبع :

http://www.automec.co.uk/cgi/enter.html?target=Silicone_DOT5_Brake_Fluid.html

http://www.automec.co.uk

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید