لاستیک بعد از 6 سال منقضی می شود

 

لاستیک بعد از 6 سال منقضی می شود

Tires Expire in Six Years

 

 

مقدمه :

همه لاستیک ها تاریخ ساخت دارند که هفته و سال ساخت لاستیک را مشخص می کند موقع خرید حتما باید به این تاریخ توجه کرد چون عمر لاستیک از تاریخ ساخت حداکثر 6 سال است و اگر لاستیکی 3 سال در انبار مانده باشد بیشتر از سه سال نمی توان ان را مورد استفاده قرار دارد !

لاستیک های خارجی فعلی برای کارکردن تا 160 هزار کیلومتر طراحی شده اند ولی این میزان کیلومتر باید در طی 6 سال رخ دهد ( یعنی ماشین باید سالی 26 هزار کیلومتر راه برود که مسافت نرمال برای یک ماشین است ) .

در غیر اینصورت حتی با سالم بودن عاج ها هم باید لاستیک را عوض کرد چون ترکیب لاستیک با اکسیژن هوا باعث سفتی و شکنندگی آن شده و هر ان ممکن در سرعت های بالا بترکد یا پاره شود و باعث حادثه ای ناگوار گردد .

متاسفانه در معاینه فنی خودرو در ایران ، عمر لاستیک ها در نظر گرفته نمی شود .

 

شواهد آشکار است لاستیک هم زمان انقضاء دارد . لاستیک های کهنه اساساً بیشتر مستعد خرابی هستند تا لاستیک نو . علتش این است که بیشتر تایر از لاستیک ساخته شده است و لاستیک هم به مرور زمام دچار اضمحلال می شود .

نور خورشید ؛ حرارت ، یخ و سایش و پارگی باعث می شوند که روند خراب شدن لاستیک شدت بگیرد .

 

The evidence is clear: tires should have an expiration date.  Older tires are substantially more likely to fail than newer ones. This is because tires are made mostly of rubber, and rubber degrades with age. Sunlight, heat, ice, and general wear and tear can accelerate the breakdown of a tire.

هنگامی که لاستیک شروع به خراب شدن می کند بیشتر مستعد جدا شدن عاج ها ( اغلب در سرعت بالا در بزرگراهها ) می شود و همین خرابی ها می تواند باعث بروز حوادث ناگوار ؛ مصدوم شدن و مرگ شود .

Once a tire begins to break down, it becomes more likely to fail in the form of a tread separation–often at highway speeds, when the failure is most likely to cause catastrophic injuries or death.

برای اغلب لاستیک ها این تاریخ انقضاء حدود 6 سال از زمان ساخت لاستیک است . به سر رسیدن عمر لاستیک ها می تواند خطرناک باشد چون فرآیند شیمیایی که بنام اکسید شدن نامیده می شود بدین معنی است که اجزای لاستیک که در معرض اکسیژن قرار گرفته اند همین ذرات اکسیژن باعث می شوند که اجزای قابل انعطاف لاستیک سخت شده و شکننده گردند .

For most tires, this expiration date should be six years from the date of manufacture.  Tires age dangerously because of a chemical process commonly referred to as oxidation, which simply means that as the tire components are exposed to oxygen, the oxygen particles cause the flexible components of a tire to harden and become brittle.

در طول زمان لاستیک درست مثل نوارهای لاستیکی در در زیر تنش های عادی دچار زوال می شود از آنجائیکه این فرآیند بصورت طبیعی اتفاق می افتد فرقی نمی کند که لاستیک در زیر ماشین بوده باشد یا در انتظار خریدار انبار شده  یا  بعنوان لاستیک زاپاس در نظر گرفته شده باشد.

 Over time, the tire will simply fall apart under normal stress, just like an old rubber band. Because this process occurs naturally, it does not matter if a tire is being used, stored as a spare, or simply waiting on a store shelf for an unsuspecting consumer. 1

در سال 1973 عمر متوسط عاج های لاستیک برای خودروهای سواری حدود 24 هزار مایل ( 38 هزار کیلومتر) بوده است . ولی عمر عاج های لاستیک ها در 40 سال اخیر چهار برابر شده است و برخی از لاستیک هایی که در حال حاضر فروخته می شوند تضمین می کنند که عمر عاج های لاستیکشان 100 هزار مایل ( 160 هزار کیلومتر ) است .

 

In 1973, the average tread life of a passenger car tire was approximately 24,000 miles. Tire tread life has quadrupled over the last forty years and some currently sold tires promise 100,000 miles of tread life.

همچنانکه عمر عاج های لاستیک عامل کم اهمیت تری در عمر کاری لاستیک ها می شود ، اکسید شدن آنها موضوع جدی تر می شود . بخصوص در آب و هوای گرمتر مثل تگزاس ، فلوریدا ، جورجیا و لوئیزیانا  که گرمترین نقاط در ایالات متحده هستند ( و همین خوزستان بوشهر و بندرعباس و بلوچستان  خودمان که گرمترین نقاط ایران هستند )

 As tread life becomes less of a factor in the service life of a tire, oxidation becomes a more serious concern— particularly in hotter climates, like Texas, Florida, Georgia, and Louisiana which are routinely the hottest states in the United States. 2

 شواهد علمی فراوانی تائید می کنند که عمر انقضای لاستیک ها 6 سال است

A Large Body of Scientific Literature Supports a Six Year Tire Expiration Date

Numerous studies written by or for the National Highway Traffic Safety Administration support a finding that tires expire in six years.

مطالعات متعددی که توسط موسسه ملی ایمنی ترافیک بزرگراهها صورت گرفته است این یافته را تائید می کند که زمان انقضای لاستیک 6 سال بعد از تاریخ ساخت آن است .

 

These studies conclusively conclude the following:

این مطالعه منحصراً شامل موارد زیر است

  • همچنان که عمر لاستیک بالا می رود زوال و ضعیف شدن آن شروع میشود
  • کهنه شدن لاستیک بدون توجه به اینکه لاستیک در زیر ماشین قرار دارد یا در اتاقی با دمای کنترل شده واقع شده است اتفاق می افتد .
  • اغلب لاستیک ها 5 سال بعد از تاریخ ساخت ؛ شروع به اضمحلال می کنند .
  • بعد از 6 سال از ساخت ، اغلب لاستیک ها دارای ایمنی لازم برای قرار گرفتن زیر ماشین را ندارند .
  • Tires begin to weaken and fall apart as they age.
  • The tire aging process happens regardless of whether a tire is on a vehicle or in a temperature-controlled room.
  • Most tires begin to significantly degrade around five years from the date of manufacture.
  • Six years from the date of manufacture, most tires are no longer safe for use on a vehicle.

 تاریخ انقضای لاستیک و خطرات پنهان

Expired Tires are a Hidden Hazard

عمر لاستیک ؛ خطری پنهان است چون اغلب مصرف کننده ها از این موضوع که عمر لاستیک 6 سال بعد از زمان ساخت آن است اطلاعی ندارند و برای اغلب مصرف کننده ها مشکل است که بتوانند با استفاده از کد های 11 رقمی رمز آمیزی  که در کناره لاستیک حک شده است بتوانند بفهمند که زمان ساخت لاستیک چه موقع است .

Tire aging is a “hidden hazard” because most consumers don’t know that tires expire in six years and it is difficult for most consumers to tell how old a tire is without deciphering an 11 digit code that is imprinted on the side of the tire.

خوشبختانه با خواندن این کدهای رمز امیزی که در دیواره لاستیک حک شده است می توانید عمر لاستیک را مشخص کنید

قوانین فدرال واضح بودن کد D.O.T  11 رقمی در کنار لاستیک را اجباری کرده است . برای اغلب سازندگان این کد 11رقم است و اگر لاستیک فقط 10 رقم داشته باشد نشان می دهد که این لاستیک قبل از سال 2000 ساخته شده است .

رقم D.O.T برای این لاستیک های موجود  از هفته پنج سال 2011 حک شده است .

 Fortunately, you can crack the code on the side of a tire to determine a tire’s actual age. You can either obtain a free Tire Facts Report from this website or you can do it the old-fashioned way.  Federal rules mandate that the tire’s D.O.T. code be clearly branded or etched on the side of each tire. 3 For most tires, the D.O.T. number is typically 11 digits. If the tire has only 10 digits, the tire was manufactured before the year 2000. A current D.O.T. number looks like this for a tire made in the fifth week of 2011:

 

To view the Tire Safety Group’s Guide on Locating and Interpreting a DOT code, click here

همانطوریکه شما می توانید تصور کنید اغلب مصرف کننده ها از وجود این کدها و درک و فهم آنها بی خبرند . تحقیقی که در سال 2006 انجام شده است نشان می دهد که تنها 4% مصرف کننده ها از خطرناک بودم بالا بودن عمر لاستیک ها با خبرند . شواهد علمی فراوانی وجود دارد که نشان می دهد که لازم است که بعد از گذشت 6 سال از ساخت لاستیک آن را تعویض نمود . و تاریخی که فروشنده لاستیک را به شما می فروشد یا تاریخی که لاستیک را زیر ماشین نصب می کنید  اهمیتی ندارد

As you can imagine, most consumers either do not know that this code exists or do not understand its significance. A 2006 survey showed that only 4% of consumers are aware that tires become more dangerous as they age. 4 A large body of scientific evidence supports that most tires should be replaced six years from the date they are manufactured. 5 This six-year expiration date begins from the day the tire was manufactured at the plant—not the date it was sold to a consumer or the date that it was installed on a vehicle.

 

Tire Manufacturers Warn that Tires Expire in Six Years

 سازندگان لاستیک هشدار می دهند که زمان انقضای لاستیک 6 سال است

بسیاری از سازندگان خودرو هشدارهایی را در دفترچه راهنمای خودرو برای تازه ترین مدلهایی که ساخته اند بیان می کنند اما بخاطر کدهای مرموزی که سازندگان لاستیک بر روی تایرها می نویسند این اخظارها صرفاً متحصر به مصرف کننده ها می شود . وگرنه سازندگان  خودروهایی که از 2013 و بعد از ان ساخته شده اند چیزی در مورد عمر لاستیک ها بیان نمی دارند .

Many auto manufacturers have taken small steps to warn consumers by placing warnings within the owner’s manual of newer model vehicles. However, due to the cryptic code tire manufacturers use on tires, the warnings are of only limited use to consumers. Nonetheless, the following manufacturers have issued warnings on 2013 and newer vehicles about tire aging:

 

http://www.tiresafetygroup.com/wp-content/uploads/2013/07/How-to-Read-TIRE-DOT-Number.png

.........................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – شنبه 21 شهریورماه 1394      KH-BIPC

http://www.tiresafetygroup.com/tires-expire-in-six-years/

 

 

/ 0 نظر / 147 بازدید