دليل انتخاب ديزل ؟

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دليل انتخاب ديزل ؟

©2000-2004 Diesel Technology Forum. All Rights Reserved

مقدمه :

از هنگاميكه مهندس رودولف ديزل آلماني در بيش از 100 سال پيش موتور ديزل را اختراع كرد تا بحال بشر بريا مصارف مختلف ، استفاده هاي بسيار زيادي ازاين ماشين ارزشمند كرده است . از ديزل ژنراتورهاي تا ديزل پمپ ها و ديزل كمپرسور گرفته تا كاميونها و تراك ها و جرثقيل و اتوبوس و سواري ... همه و همه با قدرت موتور هاي ديزل كار كرده اند پيشرفتهايي كه اخيرا در زمينه بهبود كار اينگونه موتورها انجام گرفته است  باعث شده است كه امروزه كاربرد اين موتورها گسترش بيشتري پيدا كند زماني شركت بنز خودرو سواري گازوئيلي مي ساخت و اكنون دوباره اين كار در حال انجام است خصوصا به دليل قوانين شديد زيست محيطي كه اين روزها در اروپا و آمريكا و ژاپن با شدت اعمال مي شود استفاده از موتورهاي ديزل پاك رونق گرفته است و چقدر اين موضوع در تقابل با ديزل هايي است كه ما اينجا د رايران استفاده مي كنيم كه وقتي از كنار ما عبور مي كنند ما را در دود هاي سياه و آب خود غرق مي كنند  كه ناشي از تنظيم نادرست سوخت و روغن سوزي موتور است . ديزل هايي كه بعضي عمري حدود 40 سال و بالاتر دارند هنوز به وفور در جاده ها  ومراكز صنعتي مشغول كارند

با توجه به پيشرفتهايي كه د رساليان اخير و از اواسط دهه 1990 به بعد صورت گرفته است ضرورت كامل تعويض اينگونه موتورها و جايگزيني آنها با آخرين تكنولوژي روز اروپا و آمريكا ؛ امر اجتناب ناپذير است

 

ديزل هايي كه آلاينده نيستند (Clean diesel's) نقش حياتي را در اقتصاد آمريكا يازي مي كنند ع كيفيت زندگي و امنيت ملي بستگي به عوامل متعددي دارد از جمله كارآيي و ايمني كه در بخش انرژي  اعمال مي شود . و جذابيت هايي كه استفاده از ديزل دارد باعث شده است كه كاربردي گسترده داشته باشد از جمله :

 

·        ايمني – سوخت مورد استفاده  در ديزل بسيار مطمئن تر و ايمن تر از بنزين و سوخت هاي مشابه است . گازوئيل نسبت به بنزين خيلي كمتر قابل اشتعال و انفجار است .

·        ارزش حرارتي – گازوئيل بين 10% تا 20% ارزش حرارتي بالاتري نسبت به بنزين دارد .

·        بازدهي – امروزه موتورهاي ديزل غير آلاينده اي كه ساخته مي شوند بين 10% تا 30% اقتصادي تر از موتورهايي هستند كه 10 سال پيش ساخته مي شد .

·        عملكرد – فن آوري جديد موتورهاي ديزل باعث شده است كه حجم تواني كه از ماشين گرفته مي شود نسبت به ساير فن آورري ها بيشتر باشد – بطوريكه از يك واحد حجمي سوخت انرژي بيشتري بدست مي آيد .

·        دوام و پايداري- شهرت موتورهاي ديزل بدليل همين دوام و سخت كاري آنهاست كه مي توانند صدها هزار مايل مسافت را طي كنند و اين باعث مي شود كه در منابع ما صرفه جويي صورت گيرد .

·        بهبود مستمر – موتورهاي ديزل در طي اين سالها پيشرفتهاي زيادي كرده اند كاهش ميزان مواد آلاينده منتشره در هوا در تمام انواع ديزل صورت گرفته است و بايد از اين بايت سپاسگزار فن آورري جديد باشيم . امروزه كاميونها و اتوبوس ها 8 برابر پاكيزه تر از ديزل هايي هستند كه طي همين ده  دوازده سال گذشته ساخته مي شدند .

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

©2000-2004 Diesel Technology Forum. All Rights Reserved

منبع : http://www.dieselforum.org/factsheet/dieselemissions.html

ترجمه و مقدمه از : محمد توكلي – ماهشهر 21بهمن 1383

 

/ 0 نظر / 22 بازدید