مروری بر شمع ها :

2007-07-07

Tech Info - Spark Plugs Overview

مروری بر شمع ها :

شمع های خودرو یکی از اجزای موتور  است که بیشترین بدفهمی در مورد آن وجود دارد . پرسش های زیادی در طی سالها وجود داشته است که باعث سردرگمی مردم شده است . در اینجا مطالبی آمده است که برای تعمیرکاران و مکانیک ها و نیز علاقه مندان به خودرو می تواند مفید واقع شود . و برای همه انواع موتورهای احتراق داخلی که دارای شمع هستند مفید است .

شمع ها در واقع پنجره هایی  به درون موتور هستند ومی توانند بعنوان ابزارهای تشخیصی بسیار ارزشمندی مورد استفاده قرار گیرند . درست مانند دماسنجی که با آن می توان درجه حرارت بیمار را اندازه گیری کرد . به همین ترتیب از طریق شمع ها می توان شرایط و وضعیت داخلی موتور را مورد بررسی قرار داد . تنظم کنندگان ماهر و با تجربه خودرو می توانند با تجزیه و تحلیل این نشانه ها و علائم به ریشه بسیاری از مشکلات موتور پی ببرند و نیز نسبت هوا / سوخت موتور را تعیین کنند .

SPARK PLUG BASICS:

اصول کار شمع :

شمع ها دو وظیفه اصلی را بر عهده دارند :

  • محترق کردن مخلوط هوا و. سوخت
  • انتقال حرارت از محفظه احتراق به بیرون

شمع ها حاوی جریان برق هستند و توسط همین برق , جرقه ای را ایجاد می کنند که باعث می شود سوخت محترق شود . به همین جهت لازم است که میزان کافی ولتاژ در دو سر شکاف شمع فرستاده شود تا بتواند جرقه قوی و لازم رابرای احتراق سوخت فراهم کند . این کار را عملکرد الکتریکی شمع می نامند . Electrical Performance."

اما برای اینکه نوک شمع زیاد داغ نشود و اقدام به احتراق پیش از موعد pre-ignition  نکند لازم است که حرارت آن پائین نگه داشته شود ولی اگر حرارت خیلی  هم کم شود باعث ایجاد رسوب بر روی شمع ها می شود . این وضعیت را عملکرد حرارتی شمع می نامند . Thermal Performance", و از طریق طیف حرارتی  که شمع درآن محدوده کار می کند تعیین می شود .

بخاطر داشتن این نکته مهم است که شمع ها هیچ حرارتی تولید نمی کنند بلکه به دفع حرارت از موتور هم کمک می کنند و به همین جهت است که شمعها همانند که مبدل حرارتی عمل می کنند وانرژی حرارتی  نا خواسته  را از محفظه احتراق خارج می کنند . و به این ترتیب با انتقال حرارت باعث خنک شدن موتور می شوند . این توانایی شمعها در خنک کردن حرارت موتور را با نام توانایی خنک کنندگی شمع ها dissipate heat. تعریف می کنند این میزان انتقال حرارت را عوامل زیر  تعیین می کنند :

  • طول دماغه عایق شمع
  • حجم گازی که در اطراف این دماغه عایق در جریان است
  •  جنس موادی که عایق شمع ها و نیز الکترود مرکزی شمع از آن مواد ساخته شده است .

http://static.howstuffworks.com/gif/ignition-system-spark-plug.gif

عکس شمع

A spark plug's heat range has no relationship to the actual voltage transferred through the spark plug. Rather, the heat range is a measure of the spark plug's ability to remove heat from the combustion chamber. The heat range measurement is determined by several factors; the length of the ceramic center insulator nose and its' ability to absorb and transfer combustion heat, the material composition of the insulator and center electrode material.

Heat rating and heat flow path of NGK Spark Plugs

The insulator nose length is the distance from the firing tip of the insulator to the point where insulator meets the metal shell. Since the insulator tip is the hottest part of the spark plug, the tip temperature is a primary factor in pre-ignition and fouling. Whether the spark plugs are fitted in a lawnmower, boat, or a race car, the spark plug tip temperature must remain between 500C-850°C. If the tip temperature is lower than 500°C, the insulator area surrounding the center electrode will not be hot enough to burn off carbon and combustion chamber deposits. These accumulated deposits can result in spark plug fouling leading to misfire. If the tip temperature is higher than 850°C the spark plug will overheat which may cause the ceramic around the center electrode to blister and the electrodes to melt. This may lead to pre-ignition/detonation and expensive engine damage. In identical spark plug types, the difference from one heat range to the next is the ability to remove approximately 70°C to 100°C from the combustion chamber. A projected style spark plug firing tip temperature is increased by 10°C to 20°C.

 

برای دیدن وضعیت های مختلف شمع ها و حقایقی که از موتور بیان می کنند به آدرس زیر مراجعه کنید .

http://www.theautoist.com/spark_plug_tips.htm

......................

منبع :

http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/techtips.asp

http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/overviewp2.asp?nav=31000&country=US

http://www.centuryperformance.com/spark.asp

http://www.inct.net/~autotips/plugwire.htm

 

/ 0 نظر / 72 بازدید